Çelik Güçlendirme

Çelik Güçlendirme; binanın tümüne ya da sadece bazı taşıyıcı sistem elemanlarına uygulanan, binaların deprem güvenliğini artırmak için yapılan işlemlerdir. Depremden kaynaklanan bir hasardan dolayı güvenliğin artırılmasına ihtiyaç duyulabileceği gibi, herhangi bir hasar bulunmadığı halde binayı depreme karşı daha güvenli hale getirmek için de bina çelik güçlendirme işlemleri uygulanabilmektedir.

Depreme dayanıklı tasarlanmış bir binanın, şiddetli bir depremde taşıyıcı olan ya da olmayan elemanlarında hasar beklenir. Tasarım ilkelerine uyulmadan inşa edilmiş binalarda ise daha ağır hasarlar gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Bu durum, bina çelik güçlendirmesini gerekli kılar. Diğer yandan proje ve yapım hatası nedeniyle güçlendirilmesi gereken yapılar da vardır. Bazen de mimari nedenlerle ve kullanım ihtiyaçlarıyla binanın taşıyıcı sistemi değiştirilir; bu durumda bina güçlendirme ihtiyacı doğabilir.

BİNA ÇELİK GÜÇLENDİRME

Depreme karşı çelik güçlendirme kararı alınırken, yerinde yapılan keşif önemlidir. Keşif sonrasında önerilen hesap yöntemleriyle binanın deprem güvenliği saptanır. Mevcut durumun istenen performans düzeyinin altında kalması durumunda, güçlendirmeye başvurulur. Bir yapının istenilen performans düzeyine ulaşması için şu işlemlere başvurulur;

  • Deprem hasarlarına neden olacak kusurların giderilmesi
  • Deprem güvenliğini artırmaya yönelik yeni elemanlar eklenmesi
  • Yapının ağırlığının azaltılması
  • Kuvvet aktarımında sürekliliğin sağlanması

Çelik güçlendirmenin amacı, binanın deprem güvenliğini en iyi ve en uygun teknik yöntemlerle, en kısa sürede ve bina sakinlerine en az zorluk çıkararak istenen düzeye getirmektir.

Bina güçlendirme işleminde maliyet de belirleyici unsurlardan biridir. Bu işlemin yapılabilmesi için, güçlendirme maliyetinin binanın yıkım ve yeniden yapım maliyetine oranı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır.

ÇELİK GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ

Çelik güçlendirme yöntemleri ikiye ayrılır: eleman güçlendirmesi ve sistem güçlendirmesi.

Çelik konstrüksiyon güçlendirme; kolon, kiriş, perde, birleşim bölgesi gibi binanın mevcut taşıyıcı sistem elemanlarına uygulanır. Bazı durumlarda ise yeni taşıyıcı elemanlar eklenerek sistem iyileştirilir. Yapıda sadece bazı elemanlar depreme karşı dayanıksız olup, diğerleri yönetmelik koşullarına uygunsa ve bina yeterli yanal dayanıma sahip ise, eleman bazında güçlendirme yeterli olacaktır. Bu durumda sadece, yeterince dayanıklı olmadığı tespit edilen elemanlara güçlendirme uygulanacaktır. Diğer yandan, binanın taşıyıcı sisteminde çok sayıda kusurlu eleman varsa ve bina yeterli yanal dayanıma sahip değilse sistem güçlendirmesi yapılmalıdır. Aynı şekilde kat, zayıf kat, kısa kolon gibi önemli sistem zayıflıkları mevcutsa, daha bütünsel bir sistem iyileştirilmesi yapılarak bina depreme karşı güçlendirilmelidir.

ÇELİK GÜÇLENDİRME PROJESİ

Çelik güçlendirme projesi taleplerinizde, firma olarak yerinde keşif çalışması yapıyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda projelendiriyoruz. Tasarım, imalat ve montaj aşamalarının tamamında alanında uzman ekibimiz görev almaktadır. Çelik güçlendirme firmaları arasında 10 yıllık tecrübemiz ve uzman ekibimizle her zaman bir adım öndeyiz. Tüm sorularınız için bizi arayabilir, uzman ekibimize danışabilirsiniz.

Çelik güçlendirme uygulamasında karşılaşılan zorluklar;

Bir yapının güçlendirilmesi aşamasında teknik, hukuki ve ekonomik problemlerle karşılaşılabilmektedir. Teknik problemler, tasarım aşamasında yetişmiş ve tecrübeli teknik elemanların yetersizliği, önerilen güçlendirme yönteminin uygulamasında yeterli düzeyde iş gücünün olmayışı, seçilen güçlendirme yönteminde kullanılacak malzeme ve ekipmanın yetersizliği şeklinde sıralanabilir.

Zorluklarla karşılaşmamak için bizi arayın, taleplerinizi inceleyerek size özel çözümler sunalım.

Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim.

Katalog
Teklif Al
close slider

    FİYAT TEKLİFİ AL    Bilgilendirme yazısı’nı okudum. Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.


    EvetHayır