Yangın Merdiveni

Yangın Merdiveni; olası bir yangın veya acil durumlarda yapı içerisindeki insanların en hızlı ve en güvenli şekilde kaçışını sağlamak için tasarlanan kaçış merdivenidir. Yangın esnasında insanların emniyetli bir şekilde kaçışının sağlanması gerekli olduğu gibi, olay yerine gelen itfaiyecilerin de  yangına müdahalesi için kaçış merdivenleri yapılar için hayati önem taşımaktadır.

Yangın başladıktan sonra 3 dk içerisinde ortam dumanla dolar ve 6 dk içerisinde alevler etrafı sarar. Yangın genellikle bina merdivenlerini kullanılamaz hale getirir ve binadan normal çıkışı engeller. Böyle bir durumda acil kaçış yolları, olası can kayıplarının önlenmesinde kritik önem arz etmektedir.

Yangın merdivenleri acil kaçışlar için can kurtaran vazifesi gördüğü için son derece sağlam olmalı, ateşe dayanıklı olmalı, birinci sınıf malzeme kullanılmalı ve imalattan montaj sürecine kadar uzman ellere bırakılmalıdır.

YANGIN MERDİVENİ MODELLERİ

Yangın merdivenleri, “Z Tipi Merdiven” ve “Dairesel Merdiven” olarak iki gruba ayrılır. Hangi tip binada hangi yangın modelinin kullanılacağı, sizin talebiniz ve mühendislerimizin yapacağı keşif sonrasında ilgili yangın merdiveni yönetmelikleri dikkate alınarak en uygun modele karar verilir. Hangi tip yangın merdiveni kullanılacağına karar verilirken dikkate alınan hususlar şunlardır;

 • Yapının yaşı
 • Yapının yüksekliği
 • Yapının kullanım amacı
 • Yapıda bulunan kişi sayısı
 • Yangın merdiveni kurulacak yerin fiziksel durumu

Yangın merdivenine doğru karar verilmesi, olumlu itfaiye raporunun alınması için ilk önemli adımdır.

 • Z TİPİ YANGIN MERDİVENİ

Düz kollu merdiven diye de tabir edilen Z tipi yangın merdivenleri, yüksek yapılarda acil durumlarda insanların hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyelerine imkan sağlayan en güvenilir yangın merdivenleridir. Yatay zemin ve bağlama elemanlarından oluşan şekil Z harfine benzediği için “Z Tipi Yangın Merdiveni” olarak adlandırılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için bakınız; Z Tipi Merdiven

 • DAİRESEL YANGIN MERDİVENİ

Dairesel yangın merdivenleri, adından da anlaşılacağı üzere daire şekline sahip olmakla birlikte bu merdivenlere spiral yangın merdivenleri de denilmektedir. Z Tipi yangın merdivenlerine kıyasla, bazı durumlar ve sınırlandırılmalar kapsamında kullanılmalarına izin verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için bakınız; Döner Merdiven

YANGIN MERDİVENİ YÖNETMELİĞİ

Yangın merdivenleri ile ilgili resmi yönetmelik bulunmaktadır ve bu hususta denetlemeler ve yaptırım cezaları uygulanmaktadır. Olumlu rapor alınması için yangın merdiveni hizmetini alanında uzman firmalardan almalısınız. Aspa Çelik firması olarak, alanında uzman mühendislerimizce tüm proje sürecini yönetmeliklere uygun olarak yönetiyor ve sorunsuz bir şekilde teslim ediyoruz. Tüm sorularınız için bizi arayabilirsiniz.

Yangın merdiveni yönetmeliği ile ilgili temel hususlar şunlardır;

 • Kaçış Merdiveni Özellikleri
 1. Kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına açılması gerekir.
 2. Kaçış merdiveninin, zemin düzeyindeki dışarı çıkışın görülebildiği ve engellenmediği hol, koridor, fuaye, lobi gibi bir dolaşım alanına inmesi hâlinde, kaçış merdiveninin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık, kaçış merdiveni bir kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise 10 m’yi aşamaz. Yağmurlama sistemi olan yapılarda bu uzaklık en fazla 15 m olabilir. Dışa açık alanın, kaçış merdiveninin indiği noktadan açıkça görülmesi ve güvenlikli bir şekilde doğrudan erişilebilir olması gerekir. İç kaçış merdivenlerinden boşalan kullanıcı yükünü karşılayacak yeterli genişlikte dışa açık kapı bulunması şarttır.
 3. Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenir. Bina yüksekliği 15.50 m’den veya bir kattaki kullanıcı sayısı 100 kişiden fazla olan binalarda dengelenmiş kaçış merdivenlerine izin verilmez.
 4. Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, merdivenin genişliğinden az olamaz. Basamakların kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır.
 5. Kaçış merdiveni sahanlığına açılan kapılar hiçbir zaman kaçış yolunun 1/3’ ünden fazlasını daraltacak şekilde konumlandırılamaz.
 6. Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliğinin, basamak üzerinden en az 210 cm ve sahanlıklar arası kot farkının en çok 300 cm olması gerekir.
 7. Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm’den çok ve basamak genişliği 250 mm’den az olamaz.
 8. Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kova hattındaki en dar basamak genişliği, konutlarda 100 mm’den ve diğer yapılarda 125 mm’ den az olamaz. Her kaçış merdiveninin her iki yanında duvar, korkuluk veya küpeşte bulunması gerekir.
 9. Kaçış merdiveni yuvasına ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları açılamaz, kombi kazanı, iklimlendirme dış ünitesi, sayaç ve benzeri cihaz konulamaz.
 • Dış Kaçış Merdivenleri
 1. Dışarıda yapılan açık kaçış merdiveni, ilgili gereklere uyulması şartıyla iç kaçış merdivenleri yerine kullanılabilir. Dış kaçış merdiveninin korunumlu yuva içinde bulunması şart değildir.
 2. Açık dış kaçış merdiveninin herhangi bir bölümüne, yanlardan yatay ve alttan düşey uzaklık olarak 3 m içerisinde merdivenin özelliklerinden daha az korunumlu kapı ve pencere gibi duvar boşluğu bulunamaz.
 3. Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalarda, bina dışında açık merdivenlere izin verilmez.
 • Dairesel Merdiven
 1. Dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az 100 cm genişlikte olmaları hâlinde, kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan, veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir. Belirtilen şartları sağlamayan dairesel merdivenler, zorunlu çıkış olarak kullanılamaz.
 2. Dairesel merdivenler 9.50 m’den daha yüksek olamaz.
 3. Basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm uzaklıktaki basış genişliği 250 mm’den az olamaz.
 4. Basamak yüksekliği 175 mm’den çok olamaz.
 5. Baş kurtarma yüksekliği 2.50 m’den az olamaz

Ayrıntılı bilgi için bakınız; resmigazete.gov.tr

YANGIN MERDİVENİ FİYATLARI

Yangın merdiveni fiyatları; merdiven modeli, kullanılan malzeme kalitesi ve el işçiliğine göre farklılık göstermektedir.

Merdivenler yapıya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi 2 yangın merdiveni modeli bulunmaktadır. Z tipi yangın merdivenleri, dairesel yangın merdivenlerine göre daha pahalıdır. Yangın merdiveni fiyatları, metre kare olarak hesaplandığında yaklaşık 100TL ‘den başlamakta, kat başı ise 2500TL ‘den başlamaktadır. Yapıdaki kişi sayısı fazlaysa ya da bina yüksekse genellikle Z tipi yangın merdiveni tercih edilmektedir. İhtiyacınız ve güncel fiyat bilgileri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Katalog
Teklif Al
close slider

  FİYAT TEKLİFİ AL  Bilgilendirme yazısı’nı okudum. Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.


  EvetHayır